Instruction For Using OPAC

Panduan Penggunaan OPAC

  1. Online catalogue searching is available to all users and does not require Patron logins. Click "Enter" to begin.
  2. Patrons can view their activity via membership ID or Identity Card Number and assigned password.
  3. Bibliographic information of the library materials can be accessed by author, title, subject and call number via "Browse Search", "Quick Search", "Keyword Search" and "Heading Keyword Search".

 

  1. Pencarian Katalog atas talian boleh diguna oleh semua pengguna dan tidak memerlukan nombor keahlian untuk akses. Sila tekan "Masuk" untuk memulakan pencarian.
  2. Pengguna boleh melihat rekod aktiviti mereka dengan menggunakan nombor keahlian atau nombor kad pengenalan dan kata laluan yang diberikan.
  3. Butiran bahan boleh diakses melalui pengarang tajuk, subjek dan nombor panggilan dengan menggunakan kaedah pencarian "Carian Pantas", "Katakunci" dan "Katakunci Kepala".