Statistik Data Perangkaan

Muat Turun

Data statistik boleh dimuat turun oleh pengguna. 

download icon

2015

Statistik Perangkaan Jan-Dis 2015

keahlian 2015

pengunjung 2015
 
pinjaman 2015Statistik Perangkaan Bagi Perpustakaan Negeri

keahlian negeri 2015

pengunjung negeri 2015

pinajaman negeri 2015Statistik Perangkaan Perpustakaan Daerah & Pekan

keahlian daerah pekan 2015

pengunjung daerah pekan 2015


pinajamn daerah pekan 2015

Statistik Perpustakaan Bas Bergerak

keahlian bergerak 2015

pinajamn bergerak 2015

2014

Statistik Perangkaan Jan-Dis 2014


keahlian 2014


pengunjung 2014

pinjaman 2014

Statistik Perangkaan Bagi Perpustakaan Negeri


keahlian ngeri 2014

pengunjung negeri 2014

pinjaman ngeri 2014Statistik Perangkaan Perpustakaan Daerah & Pekan

keahlian daerah pekan 2014pengunjung daerah pekan 2014

pinajman daerah pekan 2014
Statistik Perpustakaan Bas Bergerak


keahlian bergerak 2014

pinjaman bergerak 2014


 

2013

Statistik Perangkaan 10 Tahun 2004 Hingga 2013

PERANGKAAN10TAHUNSEHINGGA20042013 1PERANGKAAN10TAHUNSEHINGGA20042013 2
PERANGKAAN10TAHUNSEHINGGA20042013 3

Statistik Perangkaan Januari - Disember

1

2

3

Statistik Perangkaan Bagi Perpustakaan Negeri

4

5

6

Statistik Perangkaan Perpustakaan Daerah & Pekan

9

10

11

Statistik Perpustakaan Bas Bergerak

7

8

2012

Statistik Perangkaan 10 Tahun

PERANGKAAN KEAHLIAN 2003-2012
PERANGKAAN KEAHLIAN 2003 2012
PERANGKAAN PENGUNJUNG 2003-2012
PERANGKAAN PENGUNJUNG 2003 2012

PERANGKAAN PINJAMAN 2003-2012
PERANGKAAN PINJAMAN 2003 2012
Statistik Perangkaan Jan-Dis

1

1

1

1

1

1

Statistik Perangkaan PNM

Perangkaan Keahlian PNM 2012
perangkaankeahlianPNM2012


Perangkaan Pengunjung PNM 2012
perangkaanpengunjungPNM2012


Perangkaan Pinjaman PNM 2012
perangkaanpinjamanPNM2012


Statistik Perangkaan Perpustakaan Daerah & Pekan

PERANGKAANKEAHLIANPERPUSTAKAANDAERAHDANPEKAN2012PERANGKAAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN DAERAH DAN PEKAN 2012


PERANGKAANPENGUNJUNGPERPUSTAKAANDAERAHDANPEKAN2012
PERANGKAAN PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH DAN PEKAN 2012

PERANGKAANPINJAMANPERPUSTAKAANDAERAHDANPEKAN2012
PERANGKAAN PINJAMAN PERPUSTAKAAN DAERAH DAN PEKAN 2012


Statistik Perangkaan Desa Negeri

Perangkaan Pinjaman Desa Negeri 2012
1 PerangkaanPinjamanDesaNegeri2012

Perangkaan Keahlian Desa Negeri 2012
2 PerangkaanKeahlianDesaNegeri2012

Perangkaan Pengunjung Desa Negeri 2012
3 PerangkaanPengunjungDesaNegeri2012

Statistik Perpustakaan Bas Bergerak

PERANGKAAN KEAHLIAN PERPUSTAKAAN BERGERAK 2012
1
Jumlah keseluruhan keahlian Perpustakaan Bergerak dari bulan Januari hingga Disember 2012 adalah seramai 2,929 orang.


PERANGKAAN PINJAMAN PERPUSTAKAAN BERGERAK 2012

2
Jumlah keseluruhan pinjaman Perpustakaan Bergerak dari bulan Januari hingga Disember 2012 adalah sebanyak 64,171 naskhah.

2011

keahlian2011-1

pengunjung2011-2

pinjaman2011-3

2001-2010

keahlian10thn

Catatan :


Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak dihentikan buat sementara waktu bermula pada bulan Oktober 2007                                                             
sehingga bulan April 2008 bagi kerja-kerja membaikpulih. Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak kembali beroperasi  pada bulan Mei 2008.                                                            

Bermula pada tahun 2011 sebanyak 8 buah bas bergerak telah ditamatkan perkhidmatan menjadikan jumlah keseluruhan perpustakaan bergerak yang masih beroperasi sehingga Disember 2011 ialah 5 buah.                                                            

Perpustakaan Pekan Jerteh memulakan perkhidmatan pada bulan April 2011                                                            

Bermula pada bulan November hingga Disember 2011, Perpustakaan Awam Daerah Setiu ditutup buat sementara  kerana dalam proses berpindah ke bangunan baru.

 

 

pengunjung10thn-2

Catatan :

Perpustakaan Pekan Jerteh memulakan perkhidmatan pada bulan April 2011                                                                                                                    
Bermula pada bulan November hingga Disember 2011, Perpustakaan Awam Daerah Setiu ditutup buat sementara  kerana dalam proses berpindah ke bangunan baru.

 

pinjam10tahun-3

Catatan :

Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak dihentikan buat sementara waktu bermula pada bulan Oktober 2007                                                             
sehingga bulan April 2008 bagi kerja-kerja membaikpulih. Perkhidmatan Perpustakaan Bergerak kembal beroperasi pada bulan Mei 2008.

Bermula pada tahun 2011 sebanyak 8 buah bas bergerak telah ditamatkan perkhidmatan menjadikan jumlah keseluruhan perpustakaan bergerak yang masih beroperasi sehingga  Disember 2011 ialah 5 buah.

Perpustakaan Pekan Jerteh memulakan perkhidmatan pada bulan April 2011.                                                        

Bermula pada bulan November hingga Disember 2011, Perpustakaan Awam Daerah Setiu ditutup buat sementara  kerana dalam proses berpindah ke bangunan baru.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla