Bioteknologi Moden Tumbuhan Menurut Perspektif Islam.

Posted in 2018 April

    Bioteknologi-Moden-Tumbuhan-menurut-Perspektif-Islam
Tajuk : Bioteknologi Moden Tumbuhan Menurut Perspektif Islam.
Pengarang : Siti Fairuz Sujak, Latifah Amin.
     
Tahun Terbit : 2017.

Sinopsis

:

Pembangunan bioteknologi moden tumbuhan menerusi teknik kejuruteraan genetik merupakan salah satu kaedah bagi penambahbaikan mutu tanaman dari segi kualiti dan kuantiti. Namun, perdebatan tentang manfaat dan risikonya serta batas yang dibenarkan boleh membantutkan usaha pembangunan bioteknologi moden tumbuhan di Malaysia dan negara Islam lain. Fokus buku ini adalah untuk mengkaji prinsip Islam secara umum dan mengenal pasti status yang dibenarkan oleh Islam dalam beberapa aplikasi bioteknologi moden tumbuhan yang melibatkan pemindahan gen merentas spesis serta menganalisis percanggahan manfaat dan mudarat yang diperdebatkan dalam bioteknologi moden tumbuh-tumbuhan.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla