Isu-isu polisi dan governan di Pantai Timur Malaysia.

    Isu-isu-polisi-dan-governan-di-Pantai-Timur-Malaysia
Tajuk : Isu-isu polisi dan governan di Pantai Timur Malaysia.
Pengarang : Nazli Aziz, Siti Aisyah Saat.
     
Tahun Terbit : 2017.

Sinopsis

:

Buku ini terdiri daripada lapan bab yang menyentuh kepelbagaian disiplin ilmu dalam bidang sains sosial dengan menekankan elemen tadbir urus dan polisi di Pantai Timur dan implikasinya. Justeru, dua bab terawal menjelaskan tentang polisi dan perspektif dalam kerangka kebangsaan manakala enam bab berikutnya membincangkan polisi dalam kerangka Wilayah Pantai Timur. Antara isu-isu yang dibincangkanadalah berkaitan jurang digital (ICT), Orang Kurang Upaya (OKU), masyarakat orang asli, royalti minyak, konsep Honeycomb serta pengurusan sisa pepejal di pulau. Buku ini turut merungkai tentang isu dan cabaran dalam sektor awam di Malaysia dan polisi luar alam sekitar. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan kepada mahasiswa, penyelidik, agensi kerajaan dan orang awam yang ingin mengikuti dan mendalami isu-isu berkaitan polisi sosial dan tadbir urus di Malaysia.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla