Pemindahan kepakaran syarikat multinasional asing di Malaysia.

    Pemindahan-kepakaran-syarikat-multinasional-asing-di-Malaysia
Tajuk : Pemindahan kepakaran syarikat multinasional asing di Malaysia.
Pengarang : Abd. Hair Awang, Jalaluddin Abdul Malek, Mohd. Yusof Hussain.
     
Tahun Terbit : 2016.

Sinopsis

:

Kemajuan dalam bidang sains dan teknologi terbukti berjaya memacu dan mengukuhkan ekonomi negara–negara maju. Malaysia turut berusaha menguasai bidang sains dan teknologi dengan pelbagai cara termasuklah menerusi pemindahan teknologi dalam sektor pembuatan. Buku ini membincangkan secara teliti proses pemindahan teknologi tersebut dengan memberi fokus kepada pemindahan kepakaran yang berlaku dalam kalangan pekerja profesional tempatan yang berkhidmat di syarikat multinasional asing. Pada bahagian awal buku ini memperincikan tentang kepentingan, konsep dan asas teori berkaitan pemindahan kepakaran. Seterusnya bukti empirik yang melibatkan tiga lokasi utama dipaparkan untuk menunjukkan realiti pemindahan kepakaran tersebut. Buku ini juga memberikan ulasan secara kritis terhadap keberhasilan pemindahan kepakaran terutamanya dalam meningkatkan keupayaan tenaga kerja tempatan bekemahiran tinggi negara.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla