Bersugi & kesihatan pergigian menurut Islam.

    Bersugikesihatan-pergigian-menurut-Islam
Tajuk : Bersugi & kesihatan pergigian menurut Islam.
Pengarang : Normaliza Ab. Malik, Mohd Fauzi Mohd Amin.
     
Tahun Terbit : 2017.

Sinopsis

:

Tuntutan menjaga kesihatan kepada setiap individu haruslah dimulai dengan penjagaan gigi dan mulut atau dikenali sebagai oral. Buku ini memberikan maklumat dan panduan tentang bersugi, penjagaan gigi dan mulut serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya daripada pandangan Islam.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla