Pengajaran asas keusahawanan: Bercirikan strategi pembelajaran masteri.

   

Pengajaran-asas-keusahawanan-bercirikan-strategi-pembelajaran-masteri

Tajuk :

Pengajaran asas keusahawanan: Bercirikan strategi pembelajaran masteri.

Pengarang :

Norasmah Othman, Mohd Hasril Amiruddin.

   

 

Tahun Terbit :

2016.

Sinopsis

:

Tujuan utama buku ini dihasilkan adalah atas kesedaran untuk memupuk budaya keusahawanan dalam kalangan belia lelaki dan perempuan Orang Asli supaya mempunyai ciri-ciri keusahawanan. Buku ini ditulis berdasarkan dapatan kajian dan saranan terdahulu yang mendapati bahawa strategi pembelajaran masteri merupakan salah satu strategi yang berkesan untuk proses pengajaran dan pembelajaran khas untuk Orang Asli. Diharap dengan adanya buku ini, pengetahuan dan kefahaman Orang Asli mengenai keusahawanan akan meningkat dan akhirnya berupaya meningkatkan peratus usahawan dalam kalangan Orang Asli. Penerapan strategi pembelajaran masteri dalam pembelajaran asas keusahawanan juga adalah sebagai satu pilihan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh belia Orang Asli, terutamanya dalam menguasai sesuatu pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran seperti yang terdapat dalam buku ini juga bersandarkan pandangan beberapa pakar yang menyatakan bahawa strategi pembelajaran masteri sesuai untuk belia minoriti dan berisiko, khususnya belia Orang Asli.

 

 

 

 

  1 Malaysia Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla