Ahli majlis dan kerajaan tempatan.

    Ahli-majlis-dan-kerajaan-tempatan
Tajuk : Ahli majlis dan kerajaan tempatan.
Pengarang : Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa.
     
Tahun Terbit : 2013.

Sinopsis

:

Buku ini membincangkan pengenalan dan konsep asas ahli majlis, fungsi dan peranan pihak berkuasa tempatan, pembangunan bandar di Malaysia, tanggungjawab dan peranan ahli majlis serta dasar-dasar utama nasional yang berkaitan kerajaan tempatan. Buku ini boleh dijadikan panduan dan bimbingan kepada ahli majlis yang dilantik di bawah pihak berkuasa tempatan, sama ada pada peringkat Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran serta Majlis Daerah. Di samping itu, buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan oleh para pentadbir kerajaan tempatan, ahli politik, pemimpin masyarakat, pensyarah dan pelajar universiti, khususnya dalam bidang pembangunan dan perancangan bandar, pentadbiran awam, pengurusan dan undang-undang. Dengan adanya buku ini, ahli dalam komuniti kerajaan tempatan dapat memahami dengan jelas tanggungjawab yang dipikul dan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna.

  Gov Malaysia Kerajaan Terengganu msc Mampu arkib negara dewanbahasa Perpustakaan Negara Malaysia Perbadanan Perpustakaan Awam Perlis Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang Perbadanan Perpustakaan Awam Perak Perbadanan Perpustakaan Awam Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Johor Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Perbadanan Perpustakaan Awam Sarawak Perpustakaan Negeri Sabah logo-ifla